Flytt

Viktigt att tänka på om du ska flytta

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på – både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Säg upp ditt kontrakt
Det första du ska göra är att säga upp ditt hyreskontrakt. På nedre delen av ditt hyreskontrakt finns en sektion om uppsägning. Den ska du fylla i och sedan skicka in hela kontraktet till oss så att vi formellt får in din uppsägning. Hittar du inte ditt kontrakt så kan du skriva på ett vanligt papper. Uppge vem du är med personnummer, lägenhetens adress samt lägenhetsnummer, datera och underteckna.

Endast skriftlig uppsägning gäller.

Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.
Vi skickar en skriftlig bekräftelse med lite mer information så snart vi har hanterat din uppsägning.

Det är viktigt är att du anger ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.

Besiktning
På överenskommen tid som du/vi har bestämt kommer vi till din lägenhet. Besiktningen är viktig, så det är därför viktigt att du är närvarande.  Om du finner något oklart så kan du alltid kontakta oss per telefon.

Skador och slitage
När vi genomför besiktningen måste vi  bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”. Om skador eller överslitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig.

För att underlätta besiktningen är det bra om du berättar oss som utför besiktningen om eventuella dolda skador, det vill säga sådana skador som han inte kan se, men som kan finnas bakom tavlor, hyllor eller under mattorna. Om du är medveten om att någon skada skett, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

Städning/sopor
Lägenheten skall städas och fönster putsas och en massa annat skall fixas så den nya hyresgästen skall kunna flytta in och trivas. Du hittar städtips och en checklista vid flyttstädning under rubriken: för våra hyresgäster/råd och tips.

OBS! Ingenting får lämnas kvar i förråden utan allt skräp, gamla möbler o.dyl skall bortforslas av utflyttande hyresgäst.
De sopkärl som finns i fastigheten får INTE användas att kasta gammalt skräp i, dessa är ENDAST till för vanligt hushållsavfall (typ det man kastar i sin påse under diskbänken).

Allt annat skall bortforslas av utflyttande hyresgäst. 

Om sopkärl fylls upp med grovsopor och annat icke godtagbart avfall så kommer debitering för extra tömmning samt sortering enligt Örebro kommuns taxa att debiteras.

Kontakta oss vid minsta tveksamhet.

Utrustning i lägenheten
Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du har tagit bort ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, till exempel bruksanvisningar och eventuell informationspärm ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.

Slutavläsning av elmätaren
Tänk på att meddela elleverantören att du ska flytta. Slutavläsning måste göras så att du inte riskerar att få betala elförbrukningen efter att du flyttat.

Nycklar
Samtliga nycklar ska lämnas in till Profinova på kontoret senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Det gäller såväl lägenhetsnycklar som kort och nycklar till tvättstuga samt till eventuella garage och förråd. Bortkomna eller inte i tid inlämnade nycklar medför byte av lås – en kostnad som du får stå för. Sjutillhållarlås eller liknande ska lämnas kvar i ytterdörren. Nycklarna till dessa lås bör lämnas med de övriga nycklarna. Om låset tas bort måste dörren repareras. Kostnaden för detta debiteras dig.

Lämna bostaden i tid!
Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen § 7, som säger:
”När hyrestiden har löpt ut skall man som avflyttande hyresgäst, senast kl. 12.00 dagen efter hyrestidens utgång, hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den.”

Ett exempel: Går kontraktet ut den 30 juni så har den nya hyresgästen tillträde till lägenheten den 1 juli, kl. 12.00. Infaller den 1:a på en helg, gäller första vardagen efter som tillträdesdag.

Flytt av el, telefon och Internet
När du flyttar bör du dels teckna ett el-abonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Du anmäler också flytt av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta din internetleverantör, ditt telefonbolag och din el-leverantör för att göra detta.

Adressändring
För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring: tel 020-97 98 99 eller på deras hemsida.

Visning av lägenheten
Som avflyttande hyresgäst får du vara beredd på att visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vi hör av oss till dig om detta efter att du har sagt upp din bostad.