Parabol

Policy för paraboler

Vi tillåter endast montage av paraboler om kanalerna ej går att få via vår kabel-TV leverantör ComHem!

Vi vet att det för många är viktigt att få in vissa tv-kanaler och i vissa fall kan det vara nödvändigt med egen parabol. Det är däremot viktigt att se till att uppsättning av parabolen går rätt till. En felaktigt uppsatt parabol kan utgöra en stor risk om den skulle falla ner och skada någon.

Vill du montera en parabol?
Du som vill sätta upp en parabol måste kontakta oss först så vi kan avgöra om det är möjligt samt hur och var det ska sättas upp. Du får sedan genomgång av reglerna för montaget och får skriva ett avtal med oss. Det är inte tillåtet att sätta upp paraboler utan vårt tillstånd.