Sophantering

Sophantering

Grovavfall får inte läggas i sopkärl eller på någon annan plats i/ vid fastigheten. Grovavfall skall bortforslas och bekostas av hyresgästen själv. Grovsopor får inte mellanlagras i fastigheten eller ställas utanför kärlen utan skall köras bort omgående.

Detta gäller även miljöfarligt avfall så som batterier, lysrör mm.

Glas och flaskor lägger ni i de glas-iglos som kommunen har utställda på olika platser, ofta i närheten av mataffärer.

Det avfall som får slängas i fastigheternas kärl är:

  • Tidningar, i avsedd tunna.  Men inte wellpapp.
  • Restavfall, sånt som du normalt slänger i soppåsen under diskbänken.
    Se länkar här nedanför.
  • Komposterbart (matrester mm.) som slängs i bruna påsar och sen i brun tunna. Detta gäller endast de fastigheter som har hämtning av komposterbart avfall.

Länkar till Örebro kommuns hemsida och sophantering: