Om företaget

Sedan 1979

Företaget startade under namnet Ström & Heidgren fastigheter.

Bolagets avsikt var att tillhandahålla fastigheter med bra och ändamålsenliga lägenheter för uthyrning till bostäder. Verksamheten kom att omfattas av ett mindre antal fastigheter i huvudsak i Örebro och Västmanlands län, under åren har ytterligare några fastigheter tillkommit.

I april år 2000 bildades Proventa förvaltning som hade 2 delägare. Bolaget förvaltade fastigheter i Örebro, huvudsakligen för bostadsändamål samt ett mindre antal lokaler. Vi är sedan starten medlemmar i Fastighetsägarna.

Från och med 1 april 2016 heter vi Profinova AB med dotterbolagen: Cityräven AB, Pappersbruket 7AB, Norrsläggan AB.