Hyrespolicy

Hyrespolicy för Profinova AB

Våra grundkrav för att du ska få hyra en bostad, lokal, p-plats, garage eller förråd:

 • Du skall ha fyllt 18 år för att få teckna eget kontrakt.
 • Du skall infinna Dig själv på kontoret/visning, så att vi lär känna varandra.
 • Goda referenser från tidigare boende är en fördel.
 • Blivande hyresgäster skall kunna betala hyran med sin inkomst. Ett riktmärke vid bedömningen om möjligheten att betala hyran är att hyresgästens netto ersättning uppgår till 3 gånger hyrans storlek.
 • Särskild prövning sker vid obetalda skulder som förfallit till betalning, kreditanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser.
 • Generellt sett accepterar vi INTE betalningsanmärkningar.
 • Inga störningsanmärkningar får finnas hos Profinova de senaste tre åren. Störningsanmärkningar äldre än 3 år prövas i särskild ordning.
 • Borgensförbindelse krävs när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga och ordnad ekonomi. Samma krav gäller på Borgensman som på den sökande.
 • Hyresgäster ska ha gällande hemförsäkring under hela hyrestiden.
 • Kontraktsinnehavararen ska vara folkbokförd på adressen. Med undantag vid studier på annan ort och vid, av Profinova, godkänd andrahandsuthyrning.
Max antal personer per lägenhet

1 rum och kök – 2 vuxna eller 1 vuxen + 1 barn
2 rum och kök – 2 vuxna + 1 barn eller 1 vuxen + 2 barn
3 rum och kök – 2 vuxna + 2 barn
4 rum och kök – 4 vuxna eller 2 vuxna + 3 barn

Regeln om hur många som får bo i en lägenhet införs med avseende på:

 • förhindra osunda boendeförhållanden med för trångt boende i en lägenhet.
 • förhindra osunda boendeförhållanden för kringboende.
 • förhindra skador i lägenhet samt fastighet på grund av för stor fuktbelastning mm.
 • våra hyresgäster ska ha ett bra boende med hänsyn till trygghets- och säkerhetsaspekter samt utrymnings säkerhet, tillgång till förråd och tvättstugor mm.
Omskrivning av kontrakt/Överlåtelse

Vi skriver normalt sett inte om ett ingånget hyreskontrakt. Vid samboförhållanden, kontrollera att sambon har varit mantalsskriven på adressen sedan minst 12 månader tillbaka. Vi förbehåller oss rätten att pröva varje fall separat.

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta lägenheten till annan person.
Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om Profinova skäligen kan godta förändringen.

Dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägning under förutsättning att kontraktet sägs upp inom en månad ifrån dödsfallet.
Därefter gäller den vanliga uppsägningstiden på tre månader. Dödsbevis måste uppvisas så att behörig person säger upp kontraktet. Vid dödsfall får den andre maken/maka träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna.

Då barn vill ta över lägenhet på grund av dödsfall, är det endast hemmaboende barn vilka alltid har varit skrivna på adressen som har rätt till detta. Sambo och barn ska uppfylla ”kriterier för att hyra” enligt ovan.

Huvudregel

Hyresgästen måste själv kontakta oss, vara aktiv och söka lägenhet. Personliga, medicinska eller sociala skäl för ett boende ger inga förturer. Boende hos Profinova kan få förtur till lägenheter. Förtur eller byte av lägenhet kan först ske efter att man bott hos Profinova under 12 månader.

Referenser

Kreditupplysning tas på samtliga hyresgäster. Personuppgifter sparas ej på avflyttade hyresgäster.

Val av hyresgäst

Profinova förbehåller sig rätten att enligt denna policy välja hyresgäst.