Hyresinbetalning

Avisering och Betalning.

Hyresavisering sker normalt via mail och inför varje nytt kvartal erhålls 3 st. mail med all betalinformation samt bifogade avier i pdf-format. Kontrollera så att ni betalar på ”rätt” avi för gällande månad.

Observera att alla avier har ett unikt nummer som skall anges som meddelande vid betalning.

Viktigt! Om mailen inte kommer fram så bör du kontrollera ”skräpkorgen” så mailen inte fastnat där samt lägga till avsändaren i din adressbok för att underlätta leverans av mailen.

Hyran ska betalas till vårt bankgiro i förskott och vara oss tillhanda senast sista vardagen före varje kalendermånads början.
Vid utebliven avisering så ska hyran erläggas i sedvanlig tid ändå.

För att undvika påminnelse eller kravavgifter så skall du se till att hyran är oss till handa SENAST den 3:dje den månad hyran avser.