Temperatur

Rätt temperatur inne!

Vi ska se till att temperaturen i din lägenhet vintertid är 20-21 grader.
20 grader är den temperatur som Socialstyrelsen rekommenderar och som också motsvarar våra miljömål.

Varje grads ökning av inomhustemperaturen ökar energiförbrukningen med 5 procent vilket i sin tur bidrar till en negativ klimatpåverkan.

Mätning av temperaturen görs mitt i rummet minst 1 meter från golvet och inte i närheten av fönster eller ytterväggar.

VARDAGSRUM – SOVRUM
Alla ventiler ska vara öppna så att det blir cirkulation på luften. Här tas ny frisk luft in. Vid behov rengörs de med dammsugare och fuktig trasa. Vid extremt kalla dagar eller vid kraftig blåst kan man med fördel tillfälligt stänga friskluftsventilerna.

KÖK – BADRUM
Här tas ”begagnad” luft ut. Håll ventilerna rena genom att dammsuga och torka dem med trasa. Spisfläktens filter kan rengöras genom att låta det ligga i varmt vatten med diskmedel i fem minuter. Skölj av och låt torka.

SÅ FÅR DU BEHAGLIG VÄRME
Vi levererar värme till din lägenhet så att inomhustemperaturen ska ligga mellan 20-21 grader vintertid. Regleringen sköts automatiskt beroende på temperaturen utomhus. Om du har över 21 grader hemma så kan elementen känns kalla eftersom termostaten då stryper värmen. När temperaturen sjunker kommer de att bli varma igen. Det är helt normalt att ett element är varmare upptill och inte lika varmt över hela ytan.

Det viktigaste för en behaglig värme hemma är att luften tillåts cirkulera. Stora möbler framför element eller tunga gardiner hindrar värmen att cirkulera ut i rummet. Det gör också att termostaten ”luras” att tro att det är varmt i rummet – och då stryps värmetillförseln till elementen.

Vädra gärna men tänk på att vädra kort och effektivt. Fem minuter i tvärdrag brukar räcka för att få friskt och fräscht inomhus. Vädrar du längre vädrar du ut värmen och det tar tid för värmesystemet att värma upp lägenheten igen. Så vädra snabbare och oftare!

Tänk på att uppvärmningssystemet behöver tid vid snabba väderomslag!
Våra fastigheter har automatiserade värmesystem som ser till att hålla temperaturen i våra lägenheter runt 20-21 grader. Vid snabba väderomslag är det inte alltid som systemet klarar av att ställa om till den ökade värmeproduktionen som behövs för att hålla 20-21 grader överallt. Resultatet blir att du antingen fryser eller blir för varm. Under höst och vinter är detta extra vanligt. Lösningen är att ta på en extra tröja och ett par varma tofflor den tid det tar för systemet att justera sig. Det blir snart rätt temperatur i din lägenhet igen.

Vad gör jag om jag fryser?

Detta kan du göra själv:

  •  Kontrollera att termostater och vred på dina element är helt öppna.
  •  Låt luften cirkulera i lägenheten. Ställ inga möbler framför elementen. Rengör och öppna ventiler.
  •  Mät temperaturen med en pålitlig termometer. Lägg termometern mitt i rummet, till exempel på ett bord, eller häng den på en innervägg. Når du inte upp till 20 grader ska du göra en felanmälan.