Övrigt

Grillning på balkong och uteplats

Hos Profinova får du inte använda grill med öppen låga på balkongen. Risken för brand är alldeles för stor!

För allas trivsel

  • Använd el-grill, de ger inte ifrån sig så mycket rök och brandrisken minskar.
  • Berätta för dina grannar när du tänker grilla, så blir inte matoset en obehaglig överraskning.
  • I vissa av våra bostäder avråder vi helt från grillning på balkong eller uteplats, om grannens luftintag är placerade alldeles intill. Då går röken från grillarna direkt in i husens ventilation.
  • Det allra bästa är att grilla på gården eller annan lämplig plats ute. Kom bara ihåg att släcka ordentligt efter dig, så att inte elden blossar upp igen eller någon skadas!
Djur & fåglar

Husdjur
Hyresgäster som har husdjur,  katter och/ eller hundar måste, för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får inte heller springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålls borta från eventuella lekplatser. Djurägaren åläggs ansvar enligt “hälsoskyddslagen”och “lagen om tillsyn av hundar och katter”.

Fågelmatning
Man får inte lägga ut mat till duvor, måsar eller andra fåglar eftersom detta drar till sig råttor och möss till fastigheten.