Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy gäller för moderbolaget Profinova AB samt dess dotterbolag: Cityräven AB, Norrsläggan AB samt Pappersbruket 7AB. Nedan benämns samtliga bolag som Profinova.

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på Profinova.se samt de affärssystem som används i koncernen. Profinova är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in på webbplatsen, vid mailkontakt samt i våra affärssystem.

Personuppgifter som behandlas

Profinova samlar in personupplysningar som personnummer, namn mm. enligt nedan:

Exempel på information som inhämtas:

 • Namn/Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Person/Org. Nr.
 • Adress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Ungefärlig års eller månadsinkomst
 • Antal personer i hushållet
 • Nuvarande hyresvärd
 • övriga referenser
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, cookies mm.
Hur hämtar vi information?

Profinova samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor, hyresansökningar samt vid fakturering av sålda tjänster och/eller produkter. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till våra tjänster.

Exempel på formulär:
 • Kontaktformulär på webb.
 • Bostadsansökan.
Ändamålet med information som inhämtas
 • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
 • För att kunna skriva hyresavtal.
Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på Profinova.se lagras i vårt mail-system under den tid ärendet pågår. Information som inhämtas vid lägenhetsansökan lagras i vårt hyresadministrationsprogram samt nyckelhanteringsprogram.

Hur tas information bort?

Information tas bort enligt bokföringslagens arkiverings tid.

Personuppgifter som inte berörs av annan lag tas bort när inga ekonomiska oklarheter föreligger och avtalen/kontrakten avslutats. Senast 2 år efter avslutat hyresförhållande.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men Profinova kan använda underleverantörer för att leverera administrativa tjänster. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Profinova´s vägnar.

Rättigheter

Som kund hos Profinova har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan kräva ett registerutdrag på de uppgifter vi har om dig och du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. När hyresförhållandet är avslutat så har du rätt att få personuppgifterna raderade i enlighet med GDPR/Personuppgiftslagen och eller Bokföringslagen.

Om du tror att Profinova inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR/Personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt

Telefon 019-134575
info@profinova.se
Profinova AB, 702 12, Örebro